Brahmakumaris

 

ประวัติมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก, บราห์มา กุมารี

Brahma Kumaris World Spiritual University  

 

สถาบันการศึกษา ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ องค์รวมของมนุษย์ ดวงวิญญาณ จักรวาลและโลก 

แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยใช้นามว่า “โอม มันดาลี : Om mandali” โดยมีท่าน บราห์มา บาบา(ดาด้าเลคราช) เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1936 ณ เมืองไฮเดราบัด ท่านเป็นผู้บุกเบิกทางจิตวิญญาณเป็นพาหนะของพระเจ้าเพื่อถ่ายทอดความรู้อันสูงส่ง นั่นคือความรู้ราชโยคะ ความรู้ที่เปิดเผยองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของดวงวิญญาณ พระเจ้า และกาลเวลาโลก ซึ่งเป็นการเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความล้ำลึกยิ่ง

หนึ่งปีหลังการก่อตั้ง โอม มันดาลี สถาบันนี้ได้ย้ายจากเมืองไฮเดราบัด ไปอยู่ที่เมืองการาจี เป็นเวลานานถึง 14 ปี จนกระทั่งสองปี หลังจากเหตุการณ์แบ่งแยกดินแดน ระหว่างอินเดียและปากีสถาน ในปี ค.ศ. 1950 สถาบันจึงได้ย้าย จากการาจีมายังภูเขาอาบู(Mount Abu) ซึ่งเป็นสถานที่สงบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ซึ่งตั้งอยู่สูงบนเทือกเขาอาราวลี ในรัฐราชสถาน สถาบันก็ได้ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า”มธุบัน: Madhuban” แปลว่าป่าน้ำผึ้ง

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 เป็นต้นมา งานของสถาบันได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ในปี ค.ศ. 1971 ได้มีการตั้งมีศูนย์ ประจำในสหราชอาณาจักรอังกฤษ และฮ่องกง ซึ่งภายหลังได้นำไปสู่การขยายตัวอย่างมั่นคงไปทั่วทั้งโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มธุบันเองนั้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์หลักของศูนย์ บราห์มา กุมารีทั้งหมด และจากการขยายตัวนี้เอง ปัจจุบันมธุบันจึง ขยายเครือข่ายไปอีกสองวิทยาเขต ได้แก่ ญาณสโรวาร์ (Gyan Sarovar: มีความหมายว่า ทะเลสาบแห่งความรู้)เป็นสถาบัน การศึกษาเพื่อโลกที่ดีกว่า ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาอีกด้านหนึ่งบนภูเขาอาบู และชานติวัน(Shantivan: มีความหมายว่า ป่าแห่งความสงบ)ตั้งอยู่ ณ เชิงเขาอาบู ทั้งสามวิทยาเขต ดึงดูดนักศึกษา และผู้มาเยือนปีละมากกว่าสองล้านห้าแสนคน จากทุกเชื้อชาติ ศาสนาและมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน

           

Gyan Sarovar(ญาณสโรวาร์)                                                        Shantivan(ชานติวัน)

 

มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก บราห์มา กุมารี เป็นสถาบันการศึกษาที่สอนความรู้ทางดวงวิญญาณที่เรียกว่าราชโยคะ(Raj yoga) ปัจจุบันนี้ มีศูนย์ราชโยคะหรือสาขากว่า 8,500 แห่งในกว่า 137 ประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่บนภูเขาอาบู รัฐราชสถานประเทศอินเดีย มีศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษและมีศูนย์ประสานงานประจำทวีปอยู่ในแต่ละทวีป มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติ เป็นที่ปรึกษาทั่วไปของสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การสหประชาชาติ (ECOSOC) เป็นที่ปรึกษาขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และได้รับรางวัล “สื่อสันติภาพ”(Peace Messenger) 7 รางวัล จากองค์การสหประชาชาติ และร่วมงานกับแผนกเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ

            มีสมาชิกมากกว่า 800,000 คนทั่วโลก ที่มาศึกษาความรู้ทางดวงวิญญาณ และฝึกสมาธิแบบราชโยคะ มารวมตัวกันเพื่อทำให้การฝึกสมาธิลึกล้ำขึ้น ด้วยบรรยากาศที่ละเอียดอ่อนและใสสะอาดของความผ่องแผ้วทางจิต ดลใจให้ได้รับประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง ผู้ที่ฝึกฝนสมาธิแบบราชโยคะ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนอย่างแรงและเร็วหรือต้องละทิ้งบ้านและครอบครัวการฝึกฝนสามารถสร้างความสงบและความสุขขึ้นภายในเป็นการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง

            ที่นี่จะมีการสอน การบรรยาย และการประชุมเชิงปฏิบัติการและให้เครื่องมือที่จำเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาและทำให้พลังของจิตวิญญาณที่มีมาแต่กำเนิดในมนุษย์ทุกคนปรากฏออกมา ผู้ที่ศึกษาจะพบกับความสงบ มีความปีติที่ยาวนานสามารถที่จะเป็นอิสระจากความเครียดทางจิตใจ แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก และสามารถจะบรรลุถึงการเพ่งรวมทางดวงวิญญาณในขั้นสูงสุดได้มหาวิทยาลัยทางจิตขอโลก บราห์มากุมารี มุ่งที่จะวางรากฐานของสังคมใหม่ให้มีความรักที่เป็นสากล มีความปรารถนาดี มีความสอดคล้องประสานกลมกลืนสร้างความร่วมมือและเกิดความเคารพซึ่งกันและกัน

            สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เปิดสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงชั้นวรรณะ ความเชื่อ กลุ่ม อายุ หรือศาสนา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามารับความรู้ได้ที่ศูนย์สาขาของมหาวิทยาลัยทางจิต บราห์มา กุมารี ที่อยู่ใกล้บ้านได้ โดยหลักสูตรที่เรียนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาใหม่เพียงสละเวลาอันมีค่าของท่าน วันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งความรู้ของราชโยคะจะทำให้ท่านสามารถเข้าใจได้ถึง

            1.ให้ความรู้ที่กระจ่างชัดเจนเกี่ยวกับตัวตนหรือชีวิตที่แท้จริงของท่าน

            2.รู้ถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในดวงวิญญาณ และจะนำพลังนั้นมาใช้ได้อย่างไร

            3.ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้เป็นดวงวิญญาณสูงสุดและการอวตารของท่าน

            4.แนะนำการฝึกสมาธิแบบราชโยคะ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

            5.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกรรม

            6.รับและซึมซับคุณธรรมที่สูงส่งทางด้านดวงวิญญาณเข้ามาในชีวิตของตน เพื่อการพัฒนาภายในตนเอง

            7.รู้จักกาลเวลาของละครโลก ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ว่าเวลานั้นเคลื่อนไปเช่นไร และรู้ว่าเวลาของยุคเหล็กกำลังจะหมดลงและยุคทองยุคแห่ง
               ความปีติสุขกำลังก่อตั้งขึ้น

            ภายหลังปี ค.ศ.1957 มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกได้มีการขยายงานรับใช้ออกไปสู่ประเทศในตะวันตก และในปี ค.ศ.1971 ศูนย์ได้ถูกเปิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ในวันนี้ลอนดอนมีศูนย์ใหญ่ๆ หลายแห่ง และเป็นจุดศูนย์กลางของงานรับใช้พระเจ้าในแถบตะวันตก และหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดศูนย์ในแฟรงค์เฟริท์ ประเทศเยอรมันนี,ออสเตรเลีย, ปารีส, ดับลิน, บราซิล, เบลเยี่ยม, เม็กซิโก, อัฟริกา, เมอริเชียส และกายาน่า, แคนาดา, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือแม้แต่ใน ประเทศรัสเซีย และสาธารณะรัฐประชาชนจีน

     

ศูนย์บราห์มา กุมารี สาขาใหญ่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

           

     ศูนย์บราห์มา กุมารี ประเทศออสเตรเลีย  

 

ศูนย์บราห์มา กุมารี ในประเทศอิตาลี

ศูนย์บราห์มา กุมารี ในประเทศรัสเซีย กรุงมอสโคว์  

ศูนย์บราห์มา กุมารี ในกรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา   

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก บราห์มา กุมารี สถาบันการศึกษาเพื่อโลกที่ดีกว่า มีศูนย์อยู่ทั่วโลกกว่า 8,500 แห่ง ใน 137 ประเทศ และมีสมาชิกรวมมากกว่า 800,000 คน จากทุกเชื้อชาติทุกศาสนา หากท่านสนใจหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.bkwsu.org หรือ เข้ามารับความรู้เพื่อการพัฒนาทางจิตเพื่อความสงบสุขของตัวท่านเองได้ที่ มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก บราห์มา กุมารี สาขาประเทศไทย ศูนย์นิวโลตัสเซ็นเตอร์ เสรีไทย