ศูนย์บราห์มา กุมารี นิวโลตัส (เสรีไทย)

his3_01

New Lotus Centre, Thailand

            78 ปีผ่านไป(ตั้งแต่ ค.ศ.1936) นับตั้งแต่สิ่งมหัศจรรย์ที่แท้จริงได้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้  เริ่มต้นจากบุคคลเดียวที่เริ่มต้นทำตามสิ่งมหัศจรรย์นั้น  ณ บัดนี้ได้กลายเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สอนวิถีการดำเนินชีวิตให้กับผู้โชคดีที่เปิดใจกว้าง นับจำนวนไม่ถ้วนทั่วโลกถึง137ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย มีศูนย์ถ่ายทอดวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทาง รวมมากกว่า 8,500 ศูนย์ทั่วโลก

            ศูนย์ New Lotus  เป็นศูนย์ถ่ายทอดและฝึกฝนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า หมายถึงมีความสงบ ความสุข รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเองได้อย่างดีเยี่ยมตามแนวทางของสถาบันบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ประเทศอินเดีย

            ศูนย์ New Lotus  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002)  จากการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจฝึกฝนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าด้วยจำนวนเพียงไม่กี่คน ในเวลา 8 ปีที่ผ่านไปศูนย์นี้ได้ขยายตัวมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 100 คนแล้ว โดยทางศูนย์ยึดแนวทางการสอนของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลกอย่างมั่นคง เนื่องจากได้ทำการทดลองพิสูจน์ทราบอย่างชัดเจนท่องแท้มาแล้วจากผลลัพธ์ ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานจนเกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรมมากมาย

            ทางศูนย์ New Lotus มีการบริหารงานของศูนย์ขึ้นตรงต่อผู้ดูแลประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของบราห์มา กุมารีโดยตรง  โดยมีผู้ดูแลศูนย์เป็นผู้บริหารงานร่วมกับพี่ๆน้องๆ ทั้งหมด มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Centre co-ordinator (CCO-เซ็นเตอร์ โคออดิเนเตอร์)ซึ่งทางศูนย์จดทะเบียนเป็นสมาคมภายใต้ชื่อว่า ราชาสมาธิสมาคม   เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการดำเนินงาน ภายใต้กฎหมายไทยอันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งการปกครองประเทศ ในปี พ.ศ. 2547

his3_02

 

his3_03

ข้อคิด :  จากผู้ดูแลศูนย์บราห์มา กุมารี นิวโลตัส 

            เมื่อเงาปีศาจร้ายปกคลุมอยู่ทั่วโลก ผู้คนตกอยู่ใต้เงาแห่งความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด กังวล ท้อแท้สิ้นหวัง ทุกๆคนต่างหวังหาที่พึ่งพิงจากผู้คน จากสิ่งของหรือจากอะไรก็ได้เท่าที่จะคิดได้ แต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้ที่จะทำให้พวกเขาหลุดพ้นหรือปลอดภัยได้ เขายังคงหวังลมๆแล้งๆต่อไปกับความเชื่อที่ปราศจากความรู้จริง

            สถานการณ์ในโลกนี้ ณ เวลานี้ ทุกๆคนรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายต่างๆอันน่าสะพรึงกลัว เพราะการสื่อสารที่รวดเร็วไปทั่วโลกทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารอย่างกว้างขวางชัดเจนถึงภัยอันตรายต่างๆ อาทิ ภัยที่มาจากธรรมชาติ ภัยที่มาจากโรคระบาดและโรคร้าย ภัยจากความขาดแคลนและข้าวยากหมาแพง ภัยอันตรายรอบตัวจากสังคมของมนุษย์ที่ตกต่ำ ไร้ซึ่งคุณธรรมและความชอบธรรม การประทุขึ้นของสงครามกลางเมือง สงครามระหว่างประเทศที่กำลังระบาดอยู่ทั่วทั้งโลก เงาทะมึนเหล่านี้กำลังส่อเค้าและโหมกระพือไปสู่สภาวะสงครามนิวเคลียร์ล้างโลก แล้วเราจะพึ่งสิ่งใดหรือจะพึ่งใครได้ล่ะ?

            “พึ่งตนเอง”  นี่คือกฎแห่งจักรวาลไม่มีผู้ใดได้รับการยกเว้น แต่กฎแห่งการพึ่งตนเองนี้ยังมีต่อท้ายให้ทุกคนต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือ การพึ่งตนเองนั้น…ก็จำเป็นต้องมีผู้รู้จริง ผู้รู้วิธีการมาเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกต้องให้เรา สร้างแรงบันดาลใจให้เราพึ่งตนเอง ลงมือปฏิบัติตามหนทางที่ถูกต้องและเกิดพลังชีวิตด้วยตัวของเราเอง

            พวกเราเรียนรู้วิธีการจากผู้รู้จริงลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีทางของผู้สูงส่ง และปรากฎผลออกมาก็คือความสงบ ความมั่นคง ความเบาสบายของชีวิตท่านเอง ในหนทางของราชโยคะที่สูงส่งนี้ ทุกๆท่านสามารถจะเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง ที่นับว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตมนุษย์ผู้หนึ่งที่พึงจะมีได้ เป็นแนวทางการศึกษาที่เรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเพศและวัย  หากท่านเป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้างไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆเป็นผู้พร้อมที่จะเปิดหาความรู้และแสวงหาแสงแห่งปัญญาที่แท้จริง ด้วยมีใจปรารถนาที่จะทำให้ตนเองนั้นหลุดพ้นจากเงาของปีศาจร้าย  ที่หมายถึงกิเลสทั้ง 5 ซึ่งเป็นที่มาแห่งความทุกข์ยากแสนสาหัสภายใน และทุกข์จากภัยพิบัติภายนอกทุกรูปแบบโดยไม่จำเป็นต้องรอความหวังที่จะพึ่งพิงจากมนุษย์ผู้ใด!

            ราชโยคะเป็นวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนง่ายๆเบาสบายมีฤทธิ์มีอำนาจเป็นหนทางสู่ความสำเร็จสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้ หากท่านมุ่งมั่นและมีเป้าหมายจริง!

ด้วยความปรารถนาดี

B.K. เรืออากาศเอก ทรงยศ เปี่ยมใจ