กิจกรรมของศูนย์

gulzar       

วันที่ 8 ธ.ค. 2013 (The Unity Day in the Sign of Completion)

ภาพกิจกรรมแห่งความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวของพระเจ้า ณ ศูนย์นิวโลตัส เสรีไทย(ใกล้สวนสยาม)    เป็นวันที่พี่น้องบราห์มินในประเทศไทยร่วมสองร้อยดวงวิญญาณได้มานั่งโยคะเพื่อระลึกถึงดวงวิญญาณสูงสุด  ฟังเมอร์ลีคำสอนของบาบา  พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งบันประสบการณ์ทางดวงวิญญาณ  ซึ่งบราห์มินที่มาในวันนั้นประกอบด้วยบราห์มินที่มาจากศูนย์แจ้งวัฒนะ, ศูนย์พินธุ ลาดพร้าว, ศูนย์สุขุมวิท(ฮินดู) และศูนย์นิวโลตัส เสรีไทย    ซึ่งนับว่าเป็นการพบปะที่สูงส่งทางดวงวิญญาณที่เป็นครอบครัวของพระเจ้า  เป็นการรวมพลังที่มีนัยสำคัญกับโลกทั้งโลกนี้  เพราะเป็นการรวมพลังความคิดให้เป็นหนึ่งเดียว ไปถึงผู้สูงสุดหนึ่งเดียวพร้อมๆ กัน (Power of One thought to the One)      ทั้งนีั บราห์มินในประเทศไทยยังได้จัดโครงการขึ้น อันเป็นก้าวต่อไปที่น่าสนใจภายในปี 2014  นี้   ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญชวนให้บราห์มินทั่วประเทศไทยได้มีการพบปะทางดวงวิญญาณอันสูงส่งเช่นนี้อีก เป็นการรวมพลังความคิดอันบริสุทธิ์(โยคะ)เพื่อชำระโลกนี้  พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้และแบ่งบันประสบการณ์ต่างๆต่อกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น  ที่เรียกโครงการนี้ว่า “National Retreat”

 

DSC_5221IMG_3670IMG_3667IMG_3677DSC_5153IMG_3666IMG_3682IMG_3683IMG_3685DSC_5149DSC_5150IMG_3680IMG_3654IMG_3708IMG_3706IMG_3701IMG_3700IMG_3698IMG_3704IMG_3719IMG_3722DSC_5187DSC_5159DSC_5180DSC_5175DSC_5174DSC_5177DSC_5164DSC_5160DSC_5152DSC_5173DSC_5171DSC_5196DSC_5215DSC_5213DSC_5212DSC_5199IMG_3766IMG_3762IMG_3756IMG_3753IMG_3742IMG_3745IMG_3729DSC_5224DSC_5226DSC_5233DSC_5225DSC_5232DSC_5309DSC_5307DSC_5319

 

 

                                                       กิจกรรมของศูนย์เพื่อสังคมโลกที่ผ่านมา

 

body_service
Screen Shot 2556-11-24 at 10.34.25 PM

Screen Shot 2556-11-24 at 10.34.39 PM