contact_n_01contact_n_02contact_n_03

 

        ท่านที่มีความสนใจเข้ารับความรู้หรือฝึกฝนเพื่อการพัฒนาทางจิตกับ มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก, บราห์มา กุมารี ท่านสามารถเข้ารับความรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เชิญเข้ามาสัมผัสถึงความรู้สึกความเป็นพี่น้องทางจิตวิญญาณ ที่อยู่นอกเหนือขีดจำกัดทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ขอบเขตแห่งดินแดน วัฒนธรรมและความเชื่อ ฯลฯ ได้ที่ศูนย์ของมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก,บราห์มา กุมารี สาขาต่างๆซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ใกล้บ้านท่านได้ตามความสะดวก   เพื่อที่ท่านจะได้กลับมาตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงว่า

ท่านคือ ดวงวิญญาณที่สงบสันติ

c-logo

10171803_1501939910029794_4291572782574633356_n