เวลานั้นเหลือน้อย หากไม่ทำบัดนี้ ก็ไม่มีอีกแล้ว

body_gha_01

body_gha_02